Trần, T. M. T., & Hoàng, T. H. (2023). Nhu cầu sử dụng các phương pháp Y học cổ truyền trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp tại gia đình của người bệnh ở quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), 29-37. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.25