Dương, T. T., & Phạm, Q. B. (2023). Đánh giá tác dụng của xoa bóp bấm huyệt, điện châm kết hợp hồng ngoại trị liệu điều trị liệt VII ngoại biên . Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), 9-14. https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.250