Nguyễn, Q. K., & Lê, T. K. D. (2023). Đánh giá kết quả của phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị đau thần kinh tọa. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), 15-20. https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.251