Hồ, C. M., Trần, T. H. N., & Nguyễn, T. A. (2023). Nghiên cứu độc tính cấp và kết quả điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống của cao lỏng TK-VNC kết hợp điện châm. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), 21-25. https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.252