Lý, V. N., Lê, T. T. N., Đỗ, V. H., & Nguyễn, H. N. (2023). Nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp, giảm tổn thương cầu thận của viên nang Bảo thận khang trên chuột cống trắng . Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), 34-40. https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.254