Chử, L. H., Nguyễn, T. K. N., Vũ, T. T. H., Trần, T. K. T., & Phạm, Q. S. (2023). Đánh giá tác dụng hỗ trợ tăng cường miễn dịch của viên nang Linh Lộc Sơn trên người bệnh đái tháo đường cao tuổi. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), 53-57. https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.257