Lê, T. L., & Nguyễn, T. C. (2023). Tác dụng chống viêm, giảm đau của Hoàng bá nam trên thực nghiệm. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), 58-65. https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.258