Phạm, T. T., Nguyễn, T. V. A., Tô, L. H., & Phạm, Q. S. (2023). Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang cứng dạ dày Tuệ Tĩnh trên mô hình thực nghiệm. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), 26-33. https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.261