Phan, T. T. H., Trần, T. H. N., & Trần, M. Đức. (2023). Khảo sát tình hình thoái hóa cột sống tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An và kết quả điều trị bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng . Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), 50-56. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.28