Phạm, V. H. ., Đỗ, T. M. H., & Huỳnh, Q. H. (2023). Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ y tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai năm 2022. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), 57-62. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.29