NGUYỄN, T. M. T.; NGUYỄN, T. L.; TRẦN, T. D. Nghiên cứu độc tính của dịch chiết húng quế (Ocimum Basilicum L.) đến điện tâm đồ ở thỏ thực nghiệm. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 8-13, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v49i2.22. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/22. Acesso em: 5 tháng 12. 2023.