TRẦN, T. D. T.; ĐẬU, X. C.; NGUYỄN, T. N.; LÊ, T. T.; HOÀNG, T. T. . Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng lên các chỉ số huyết học của Liên ngân SK trên thực nghiệm . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 51, n. 4, p. 1-7, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v51i4.223. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/223. Acesso em: 19 tháng 6. 2024.