CAO, T. T.; NGUYỄN, V. T. .; TRẦN, Q. M. Đánh giá tác dụng điều trị đau cổ gáy cấp của bài thuốc Khương hoạt thắng thấp thang kết hợp siêu âm . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 51, n. 4, p. 21-26, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v51i4.226. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/226. Acesso em: 19 tháng 6. 2024.