LƯỜNG, A. T.; ĐOÀN, Q. H. Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại trạm y tế xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và hiệu quả giải pháp can thiệp năm 2022 . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 51, n. 4, p. 27-34, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v51i4.227. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/227. Acesso em: 19 tháng 6. 2024.