TĂNG, H. C.; ĐOÀN, Q. H. Đánh giá cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 51, n. 4, p. 41-47, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v51i4.229. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/229. Acesso em: 19 tháng 6. 2024.