NGUYỄN, M. H.; TRẦN, T. T. V.; PHAN, V. L.; ĐỖ, M. S.; LÊ, N. H. Đánh giá kết quả hỗ trợ điều trị bệnh Gút của bài thuốc “Chỉ thống như thần thang”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 14-20, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v49i2.23. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/23. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.