NAM, M.; ĐOÀN, Q. H. Đánh giá nguồn lực và cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 51, n. 4, p. 48-53, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v51i4.230. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/230. Acesso em: 19 tháng 6. 2024.