NGUYỄN, T. D.; NGUYỄN, T. T. H.; VŨ, N.; NGUYỄN, H. N. Nghiên cứu tác dụng chống loét dạ dày của Cốm tan Sài hồ sơ can trên thực nghiệm . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 51, n. 4, p. 54-58, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v51i4.231. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/231. Acesso em: 19 tháng 6. 2024.