CAO, H. H.; ĐỖ, Q. H.; TRẦN, Đức H. Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang Trung hòa vị . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 51, n. 4, p. 66-74, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v51i4.233. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/233. Acesso em: 19 tháng 6. 2024.