NGUYEN, T. M. T.; NGUYEN, T. L.; PHAM, T. V. A. Study analgesic effects of basil extracts (Ocimum basilicum L.) on mice. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 51, n. 4, p. 75-80, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v51i4.235. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/235. Acesso em: 19 tháng 6. 2024.