NGUYỄN, X. T.; VŨ, Đức L.; LÊ, H. D.; NGUYỄN, T. V. A. Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cây Thài lài trắng (Commelina diffusa Burm.f.). Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 21-28, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v49i2.24. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/24. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.