TRẦN, T. M. T.; HOÀNG, T. H. Nhu cầu sử dụng các phương pháp Y học cổ truyền trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp tại gia đình của người bệnh ở quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 29-37, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v49i2.25. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/25. Acesso em: 5 tháng 12. 2023.