DƯƠNG, T. T.; PHẠM, Q. B. Đánh giá tác dụng của xoa bóp bấm huyệt, điện châm kết hợp hồng ngoại trị liệu điều trị liệt VII ngoại biên . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 53, n. 6, p. 9-14, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v53i6.250. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/250. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.