LÝ, V. N.; LÊ, T. T. N.; ĐỖ, V. H.; NGUYỄN, H. N. Nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp, giảm tổn thương cầu thận của viên nang Bảo thận khang trên chuột cống trắng . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 53, n. 6, p. 34-40, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v53i6.254. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/254. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.