TẠ, T. N.; ĐOÀN, Q. H.; NGUYỄN, Đình D. Nghiên cứu tác dụng tăng lưu lượng máu não của cao lỏng bổ dương hoàn ngũ thang gia vị trên thực nghiệm. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 53, n. 6, p. 41-46, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v53i6.255. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/255. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.