NGUYỄN, L. H.; NGUYỄN, D. T.; NGUYỄN, H. N. Đánh giá ảnh hưởng của viên nang ĐTB lên các chỉ số sinh hóa và mô bệnh học của động vật thực nghiệm. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 53, n. 6, p. 47-52, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v53i6.256. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/256. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.