LÊ, T. L.; NGUYỄN, T. C. Tác dụng chống viêm, giảm đau của Hoàng bá nam trên thực nghiệm. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 53, n. 6, p. 58-65, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v53i6.258. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/258. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.