PHẠM, T. T.; NGUYỄN, T. V. A.; TÔ, L. H.; PHẠM, Q. S. Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang cứng dạ dày Tuệ Tĩnh trên mô hình thực nghiệm. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 53, n. 6, p. 26-33, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v53i6.261. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/261. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.