NÔNG, D. Đông; TRẦN, T. M. T.; TRẦN, Q. M. Thực trạng nguồn nhân lực và khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của người bệnh tại trạm y tế xã, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2022. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 45-49, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v49i2.27. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/27. Acesso em: 5 tháng 12. 2023.