PHẠM, V. H. .; ĐỖ, T. M. H.; HUỲNH, Q. H. Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ y tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai năm 2022. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 57-62, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v49i2.29. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/29. Acesso em: 12 tháng 4. 2024.