TRẦN, T. M. T.; BÙI, T. H. Đánh giá nhu cầu sử dụng phương pháp Y học cổ truyền điều trị Hội chứng dạ dày tá tràng của người dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 63-71, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v49i2.30. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/30. Acesso em: 5 tháng 12. 2023.