TRẦN, T. H. N.; NGUYỄN, V. Q. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh của nhà thuốc tại một số quận trên địa bàn Hà Nội năm 2021. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 72-80, 2023. DOI: 10.60117/vjmap.v49i2.31. Disponível em: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/31. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.