Vi, Thị Lan Hương, Ngô Bảo Long Vũ, Anh Minh Nguyễn, và Đức Hữu Trần. 2023. “Đánh Giá kết Quả điều trị đau thần Kinh hông to Do thoái hóa cột sống thắt lưng của bài thuốc Thái bình HV kết hợp điện châm ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 51 (4):14-20. https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.225.