Cao, Thạch Tâm, Văn Tâm Nguyễn, và Quang Minh Trần. 2023. “Đánh Giá tác dụng điều trị đau cổ gáy cấp của bài thuốc Khương hoạt thắng thấp Thang kết hợp Siêu âm ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 51 (4):21-26. https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.226.