Lường, Anh Tú, và Quang Huy Đoàn. 2023. “ Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại trạm Y Tế Xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Và hiệu Quả giải pháp Can thiệp năm 2022 ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 51 (4):27-34. https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.227.