Tăng, Hùng Cường, và Quang Huy Đoàn. 2023. “ Đánh Giá Cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 51 (4):41-47. https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.229.