Nguyễn, Thảo Dương, Thị Thanh Hằng Nguyễn, Nam Vũ, và Hoàng Ngân Nguyễn. 2023. “Nghiên cứu tác dụng chống loét Dạ dày của Cốm Tan Sài hồ Sơ Can Trên thực nghiệm ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 51 (4):54-58. https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.231.