Nguyễn, Xuân Tùng, Đức Lợi Vũ, Hồng Dương Lê, và Thị Vân Anh Nguyễn. 2023. “Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cây Thài lài trắng (Commelina Diffusa Burm.F.)”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 49 (2):21-28. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.24.