Dương, Thị Thương, và Quốc Bình Phạm. 2023. “Đánh Giá tác dụng của Xoa bóp bấm huyệt, điện châm kết hợp hồng ngoại trị liệu điều trị liệt VII ngoại Biên ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 53 (6):9-14. https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.250.