Nguyễn, Quang Kỳ, và Thị Kim Dung Lê. 2023. “Đánh Giá kết Quả của phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị đau thần Kinh tọa”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 53 (6):15-20. https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.251.