Chử, Lương Huân, Thị Kim Ngân Nguyễn, Thị Thanh Huyền Vũ, Thị Kim Thư Trần, và Quốc Sự Phạm. 2023. “Đánh Giá tác dụng hỗ trợ tăng cường miễn dịch của Viên Nang Linh Lộc Sơn Trên người bệnh đái tháo đường Cao tuổi”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 53 (6):53-57. https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.257.