Lê, Thị Liên, và Tiến Chung Nguyễn. 2023. “Tác dụng chống Viêm, giảm đau của Hoàng Bá Nam Trên thực nghiệm”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 53 (6):58-65. https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.258.