Phạm, Thanh Tùng, Thị Vân Anh Nguyễn, Lê Hồng Tô, và Quốc Sự Phạm. 2023. “Đánh Giá độc tính cấp Và độc tính bán trường diễn của Viên Nang cứng Dạ dày Tuệ Tĩnh Trên Mô hình thực nghiệm”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 53 (6):26-33. https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.261.