Nông, Duy Đông, Thị Minh Tâm Trần, và Quang Minh Trần. 2023. “Thực trạng nguồn nhân lực Và khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền của người bệnh tại trạm Y Tế xã, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2022.”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 49 (2):45-49. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.27.