Phan, Thị Thu Hằng, Thị Hồng Ngãi Trần, và Minh Đức Trần. 2023. “Khảo sát tình hình thoái hóa cột sống tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An Và kết Quả điều trị bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 49 (2):50-56. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.28.