Phạm, Văn Hậu, Thị Mai Hương Đỗ, và Quang Huy Huỳnh. 2023. “Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội Trú về chất lượng dịch vụ Y Tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai năm 2022”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 49 (2):57-62. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.29.