Trần, Thị Minh Tâm, và Trung Hậu Bùi. 2023. “Đánh Giá Nhu cầu sử dụng phương pháp Y học cổ truyền điều trị Hội chứng Dạ dày Tá tràng của người dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 49 (2):63-71. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.30.