Cao, T. T., Nguyễn, V. T. . và Trần, Q. M. (2023) “Đánh giá tác dụng điều trị đau cổ gáy cấp của bài thuốc Khương hoạt thắng thấp thang kết hợp siêu âm ”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 51(4), tr 21-26. doi: 10.60117/vjmap.v51i4.226.