Lường, A. T. và Đoàn, Q. H. (2023) “ Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại trạm y tế xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và hiệu quả giải pháp can thiệp năm 2022 ”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 51(4), tr 27-34. doi: 10.60117/vjmap.v51i4.227.