Lương, X. H., Nguyễn, V. T. và Trần, Q. M. (2023) “Đánh giá tác dụng bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh gia giảm kết hợp siêu âm điều trị đau cột sống thắt lưng tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa ”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 51(4), tr 35-40. doi: 10.60117/vjmap.v51i4.228.